Bestuur
 

Marjolijn Jacobs
voorzitter
voorzitter@harmonievondel.nl

ledencoördinator
ledencoordinator@harmonievondel.nl
Caroline Luiken
secretaris
info@harmonievondel.nl
Evelyn de Vree
penningmeester
penningmeester@harmonievondel.nl